Jungovsky orientovaná psychoterapie

Jungovsky zaměřená psychoterapie se zabývá především vnitřním světem, v něm hledá a zkoumá příčiny klientových obtíží, vede k důkladnějšímu poznání sama sebe a větší sebereflexi.
Přistupuje s velkým respektem k individuální a individuační cestě každého klienta.
Při této práci je důležité navázat vztah k nevědomí prostřednictvím snů, fantazií, aktivní imaginace a symbolů.

Velký důraz se klade na navázání vzájemné důvěry v terapeutickém vztahu, který se přirozeně nějakou dobu tvoří a stále se, jako každý jiný vztah, vyvíjí. Klient může prostřednictvím terapeuta někdy poprvé v životě zažít korektivní, hojivé zkušenosti (situace, kterých se obává, či ho zraňují – zažít jinak, bezpečně a bez zranění).  Pro nastartování hojivých procesů by měl terapeut klientovi poskytovat bezpečí, úctu, důvěrnost a diskrétnost.

Je dobré dodržovat určitou pravidelnost jednotlivých sezení. Nejobvyklejší rytmus docházení na terapie je jednou týdně nebo jednou za 14 dnů.

Analyticky vedená terapie je většinou dlouhodobější a těžší práce dotýkající se hlubších složek osobnosti, zpravidla těch, které je možno a třeba transformovat. Proto je dobré se připravit na to, že takto vedená terapie může být v určité fázi  vnímaná až diskomfortně, klient může přicházet do konfrontace s něčím nepříjemným, s něčím, co si dříve nepřipouštěl nebo neuvědomoval.
Současně s tím se může proměňovat i jeho vztah k terapeutovi, který mu mimo jiné slouží i jako projekční plátno, na kterém může v ideálním případě klient uvidět sám sebe.