Co mohu nabídnout

Pracuji jako psychoterapeutka, používám především metody jungiánské analytické psychoterapie, která je zaměřena na hlubší práci s vrstvami lidské osobnosti a klade si za cíl propojovat vědomí s nevědomými částmi naší duše.

Můj způsob práce je vhodný pro ty, kteří chtějí více poznat sebe sama, včetně svých úzkostí, strachů, rozličných nálad. Je možno se podívat na potíže ve vztazích, na celou řadu fyzických onemocnění a v neposlední řadě jungovsky zaměřená analytická terapie přímo vybízí k nacházení své vlastní cesty životem, k hledání smyslu svých počínání a spirituálních otázek.

Analytická psychoterapie hledá příčiny obtíží, zkouší nalézt to skryté v nás, které nás ovlivňuje a leckdy dokonce ovládá náš život, aniž bychom to tušili. Je to cesta napínavá, někdy nelehká, která vyžaduje trpělivost a touhu seznámit se i s tím, co o sobě ještě nevím.

Jungovsky zaměřená psychoterapie se zabývá především vnitřním světem, v něm hledá a zkoumá příčiny klientových obtíží, vede k důkladnějšímu poznání sama sebe a větší sebereflexi.
Přistupuje s velkým respektem k individuální a individuační cestě každého klienta.
Při této práci je důležité navázat vztah k nevědomí prostřednictvím snů, fantazií, aktivní imaginace a symbolů.

Velký důraz se klade na navázání vzájemné důvěry v terapeutickém vztahu, který se přirozeně nějakou dobu tvoří a stále se, jako každý jiný vztah, vyvíjí. Klient může prostřednictvím terapeuta někdy poprvé v životě zažít korektivní, hojivé zkušenosti (situace, kterých se obává, či ho zraňují – zažít jinak, bezpečně a bez zranění).  Pro nastartování hojivých procesů by měl terapeut klientovi poskytovat bezpečí, úctu, důvěrnost a diskrétnost.

Je dobré dodržovat určitou pravidelnost jednotlivých sezení. Nejobvyklejší rytmus docházení na terapie je jednou týdně nebo jednou za 14 dnů.

Analyticky vedená terapie je většinou dlouhodobější a těžší práce dotýkající se hlubších složek osobnosti, zpravidla těch, které je možno a třeba transformovat. Proto je dobré se připravit na to, že takto vedená terapie může být v určité fázi  vnímaná až diskomfortně, klient může přicházet do konfrontace s něčím nepříjemným, s něčím, co si dříve nepřipouštěl nebo neuvědomoval.